DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH QUÂN

Địa chỉ: 173 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P 7, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 028.3932 6465

Fax: 028.3932.1254

Website: www.aquacool.com.vn

Hotline: 0903.707077